Spotkanie z Panią Anna Barbarzak Ambasador RP w Grecji

8 grudnia Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół im. Z.Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach zostali zaproszeni przez Panią Annę Barbarzak Ambasadora RP w Grecji na przedświąteczne spotkanie w Ambasadzie RP. W spotkaniu uczestniczył pan Wojciech Flera Konsul RP w Atenach,
pan Konrad Wikło Wicekonsul RP w Atenach oraz Ojciec Krystian Jucha. Był to bardzo miły i uroczysty wieczór stanowiący okazję do podsumowania świetnej współpracy, podziękowań i serdecznych życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.