Rok Ireny Sendlerowej

ROZPOCZYNA SIĘ KONKURS O IRENIE SENDLEROWEJ…

 

W ramach obchodów Roku Ireny Sendlerowej w Zespole Szkół  rozpoczął się Konkurs Historyczny o Irenie Sendlerowej pt. „Czyńcie cywilizację miłości”.
W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie zarówno nauczania ramowego  jak i uzupełniającego. Szczegóły zostaną podane przez wychowawców i opiekunów klas. Na zwycięzców czekają cenne nagrody, które zostaną wręczone 5 października 2018 r.  podczas uroczystości z udziałem  znamienitych gości.
Zapraszamy wszystkich chętnych i życzymy powodzenia!

 

ZMIANA TERMINU PRZEPROWADZENIA KONKURSU O IRENIE SENDLEROWEJ DLA NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO 

 

W związku z odwołaniem zajęć lekcyjnych w dniach 28 IX  i 29 IX 2018 r. zostanie zmieniony  termin przeprowadzenia Konkursu Historycznego o Irenie Sendlerowej „Czyńcie cywilizację miłości” dla nauczania uzupełniającego. Konkurs odbędzie się   w piątek 5 X 2018 r. i w sobotę 6 X 2018 r., zgodnie
z wcześniejszymi założeniami: dla Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego nauczania uzupełniaj
ącego, pozostałe warunki Konkursu pozostają bez zmian. Bardzo przepraszamy za utrudnienia, ale zaistniałe zmiany wyniknęły z przyczyn od nas niezależnych.

 

                                                                                                                                                                                                                                           Organizatorzy