Polonijny Turniej wiedzy o Polsce "Kocham Cię Polsko" - 4 czerwca 2016 r.

W ramach obchodów Dni Kultury Polskiej 4 czerwca 2016 r. odbył się w naszej szkole Polonijny Turniej wiedzy o Polsce ,, Kocham Cię Polsko" przeznaczony dla uczniów gimnazjum i liceum nauczania uzupełniającego.

 Przedstawicielom poszczególnych klas w zmaganiach pomagali zaproszeni goście, którzy na początku imprezy wylosowali,, swoją" drużynę. Byli to: pani Justyna Słowik- przedstawicielka Ambasady RP w Atenach, pani Renata Burlyta reprezentująca Radę Rodziców nauczania uzupełniającego, ksiądz Kazimierz Faron, pani Irena Godek ze Stowarzyszenia,, Mieszko ", pani Marzena Mavridis ze Stowarzyszenia ,, Egida ", pan Marek Nadolski z Towarzystwa Kultury Polskiej im.  Juliusza Słowackiego. Nad właściwym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie:  pani dyrektor Marzanna Geisler,  pani wicedyrektor Wiesława Muła, pani Beata Godycka -Ćwirko, pani Sylwia Siwko, pani Mariola Kochanowicz. Pracę jury wspomagały organizatorki turnieju: pani Joanna Figura, pani Alicja Wawrzynowicz, pani Edyta Wiercińska. 

 

Tegoroczny omnibus wiedzy o Polsce rozpoczęła klasa IV c, która zaśpiewała piosenkę pt.,,Jestem Polakiem ". Następnie prowadzący, czyli Aleksandra Piekarska i Konrad Szczypinski, przypomnieli zebranym regulamin turnieju i zaprosili do wspólnej zabawy.

Rozpoczęła się pierwsza runda pytań dotyczących chrztu i początków chrystianizacji Polski. Za każdą poprawną odpowiedź zawodnicy otrzymywali jeden punkt. Pytania nie były proste, gdyż należało  wykazać się szczegółową wiedzą na temat początków państwa polskiego, ale uczestnicy turnieju doskonale sobie poradzili. Po zakończeniu I rundy komisja odczytała punkty przyznane każdej klasie.

Na zawodników czekały teraz kolejne dwa zadania: rozpoznać głosy znanych Polaków i  zaśpiewać popularną polską piosenkę. Następna runda pytań dotyczyła poprawności językowej. Nie sprawiła ona uczestnikom większych trudności. Dodatkowa konkurencja polegała na  wysłuchaniu fragmentów utworów muzycznych pochodzących ze znanych polskich seriali i filmów oraz odgadnięcie ich tytułów.

Wreszcie nadszedł czas na pokaz strojów pochodzących z epoki pierwszych Piastów. Przy dźwiękach  „średniowiecznej” muzyki przedstawiciele klas zaprezentowali przygotowany przez siebie strój. Następnie komisja przyznała punkty za wykonane wcześniej plakaty pod hasłem ,, Życie codzienne w Polsce wczesnopiastowskiej ", a także za wypieki tradycyjnych polskich ciast.

Potem rozpoczęła się trzecia runda pytań z geografii Polski, z którą najlepiej poradziła sobie klasa II  liceum.
Na uczestników turnieju czekało  teraz już ostatnie zadanie, polegające na zatańczeniu dwóch polskich tańców ludowych: oberka i hołubca. Uczniowie udowodnili, że doskonale znają polską kulturę ludową. Konkurencję tę poprowadzili przedstawiciele szkolnego koła tańca ludowego, którzy zademonstrowali zawodnikom kroki.

I wreszcie nadszedł moment, na który czekali wszyscy -ogłoszenie wyników. Najwyższą liczbę punktów zdobyła klasa II LO, drugie miejsce zajęła klasa III b gimnazjum, trzecie miejsce klasa I b gimnazjum.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom turnieju za udział , a szanownym gościom za  uświetnienie imprezy. Dziękujemy także bardzo serdecznie Ambasadzie RP w Atenach za sfinansowanie nagród i Radzie Rodziców nauczania uzupełniającego za wsparcie.