Pani Anna Barbarzak Ambasador RP w Grecji z wizytą w naszej szkole

W sobotę 8 października mieliśmy zaszczyt gościć w Zespole Szkół  Panią  Annę Barbarzak Ambasador  RP w  Grecji, która spotkała się z młodzieżą klas licealnych oraz z uczniami klas V i VI. Spotkanie miało  na celu przybliżenie naszym uczniom  działalności polskiej placówki dyplomatycznej w Atenach, a także zadań  podejmowanych przez Ambasadora RP na rzecz rozwoju współpracy Polsko – Greckiej. Pani Ambasador udzieliła wielu cennych rad i wskazówek na temat możliwości przystąpienia do polskiej służby dyplomatycznej.

Młodzież miała również okazje do zadawania pytań. Pani Ambasador  odpowiedziała oczywiście na wszystkie pytania zachęcając naszych uczniów między innymi do budowania dobrego wizerunku Polaka w Grecji, do nauki języków obcych a także do podejmowania studiów na polskich uczelniach.  Było to bardzo interesujące spotkanie i już zaprosiliśmy Panią Ambasador  na następne !