Pamiętamy o mogiłach Polaków w Grecji

Dzień Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny to czas kiedy Polacy odwiedzają cmentarze, wspominają swoich bliskich, a także Polaków którzy w szczególny sposób zapadli w naszej pamięci. W Atenach każdego roku uczniowie Zespołu Szkół odwiedzają groby Zygmunta Mineyki  - Patrona Szkoły oraz Jerzego Iwanow – Szajnowicza bohatera II wojny światowej.

 

 

2 listopada delegacja Szkolnego Samorządu Uczniowskiego oraz Drużyny Harcerskiej pod opieką Pani Lucyny Targońskiej oraz Pani Marzanny Geisler Dyrektora ZS uczestniczyła w uroczystym złożeniu wieńców na grobach Z.Mineyki oraz J.Iwanow – Szajnowicza przez Panią Annę Barbarzak Ambasadora RP w Republice Greckiej oraz Pana Tomasza Wiśniewskiego Radcę Kierownika Wydziału Polityczno – Ekonomicznego Ambasady RP w Atenach.