Kawiarenka literacka klasy VI B

Kawiarenka literacka   klasy VI b

Sezon zimowy

Termin otwarcia: 18/12/2017

Godziny otwarcia: 11:35 – 13:10

MENU

Jan Brzechwa (1898-1966)    

Leń, Samochwała, Na wyspach Bergamutach, Kaczka Dziwaczka, Na straganie ...

ksiądz Jan Twardowski (1915-2006)

Zakochani, Kto żyje miłością, O tęsknocie i listach z wakacji, Mamusia …

 Kawiarenka literacka klasy VIb nauczania ramowego otworzyła swoje podwoje!

 

Pomysł jej zorganizowania to element projektu edukacyjnego, którego celem jest poszukiwanie innowacyjnych metod dydaktycznych, mających  na celu wzbudzenie lub pogłębienie zainteresowania  uczniów poezją. 

W fazie planowania przedsięwzięcia projektowego nasza klasa podzielona została na 4 zespoły. Dwa z nich otrzymały zadanie przygotowania pierwszego  spotkania w kawiarence literackiej (edycja zimowa), a dwa kolejne – drugiej, wiosennej edycji. W toku dyskusji wyłoniliśmy czterech autorów, których twórczość  miała stać się przedmiotem projektu:  Adama Mickiewicza,  Jana Brzechwę, Juliana Tuwima oraz ks. Jana Twardowskiego. Poszczególne zespoły dokonały wyboru „swojego” poety. Ustalony został termin i miejsce zorganizowania pierwszego spotkania:18.12.2017 r. w sali gimnastycznej naszej szkoły, zaaranżowanej odpowiednio na potrzeby kawiarenki literackiej (omówiliśmy szczegóły związane z odpowiednim wystrojem wnętrza oraz niezbędnym „kawiarenkowym” zaopatrzeniem). Po podpisaniu kontraktów zespoły przystąpiły do realizacji projektowych zadań, odbywając w wyznaczonych terminach konsultacje z nauczycielem.

 

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem faza publicznej prezentacji odbyła się 18. 12. 2017 r. Na pierwsze spotkanie w kawiarence literackiej zaproszeni zostali znakomici  goście: dyrekcja szkoły, pracownicy sekretariatu oraz biblioteki szkolnej, obsługa techniczna, a także rodzice uczniów przygotowujących projekt oraz nasi  młodsi koledzy i koleżanki z kl. V a. Po zapoznaniu  gości  z celami i założeniami projektu nastąpiła przyjemna chwila słodkiego poczęstunku serwowanego wraz z kawą, herbatą i zimnymi napojami  przez kelnerów kawiarenki :) Następnie prowadzenie spotkania przejął pierwszy zespół, którego zadaniem było przybliżenie zgromadzonym wybranych utworów z  twórczości poetyckiej Jana Brzechwy. Recytacja wierszy przeplatana była scenkami dramowymi, po których   przyszedł czas na “zabawę “ tekstami przedstawionych  wierszy. Do współpracy  zaproszona  została publiczność, która m. in. odpowiadała na  pytania do tekstu, rozwiązywała  zagadki, quizy, krzyżówki, uzupełniała  teksty brakującymi słowami lub wyrażeniami, tworzyła  plastyczne  konkretyzacje wysłuchanych utworów, układała kolejne  strofy wierszy z zachowaniem wymaganego rytmu, tworzyła  łańcuchy poetyckich skojarzeń). Z kolei prowadzenie performansu przejął drugi zespół, który zaprezentował wybrane utwory z dorobku poetyckiego  ks. Jana Twardowskiego. Zaproszeni goście  znów włączeni  zostali   do wspólnej twórczej  pracy nad przedstawionymi tekstami, wykorzystując różnorodne pomysły podsuwane im przez prowadzących.

 

Podsumowując pierwszą edycję naszego projektowego przedsięwzięcia  (edycja wiosenna w przygotowaniu), stwierdzić można, że pomysł zorganizowania  kawiarenki literackiej okazał się  bardzo atrakcyjny i inspirujący. Potwierdzili  to uczestnicy spotkania w rozmowach po jego zakończeniu. Koncepcja uczenia się  przez działanie (znana  w pedagogice od dawna ) wydała im się bardzo dobrym sposobem rozwijania samodzielności, twórczości i innowacyjności w szkole. Cieszymy się, że udało nam się zainteresować zgromadzoną publiczność  (i siebie wzajemnie) twórczością poetycką wybranych  autorów, a tym samym zrealizować cel naszego projektu.Czekamy na nowe pomysły naszych kolegów i koleżanek w kolejnej,    wiosennej edycji kawiarenki literackiej !

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w realizacji projektu!

 

                                                          Uczniowie kl. VI b n. ram