DNI KULTURY POLSKIEJ - Parada Wielkich Polaków

Projekt realizowany w ramach stulecia odzyskania niepodległości.

https://niepodlegla.gov.pl/ 

PARADA  WIELKICH  POLAKOW

W sobotę 26 maja 2018r., w  ramach Dni Kultury Polskiej,  uczniowie klas I-III i kl. Vb  uzupełniającego systemu nauczania zaprezentowali program poświęcony  postaciom Wielkich Polaków – Józefa Piłsudskiego,  Ignacego Jana Paderewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Marii Curie-Skłodowskiej i Papieża św. Jana Pawła II. Wybór Znamienitych Rodaków nie był przypadkowy – osoby te  przyczyniły się w dużym stopniu do wyzwolenia Polski spod jarzma zaborców, rozsławiały kraj  na polu nauki i kultury, nawoływały do odrodzenia narodu.

Montaż słowno-muzyczny wpisywał się w tegoroczne obchody 100-lecia Niepodległej. 

Klasa Vb pod opieka p. Anny Sardis przygotowała krótka inscenizację, która przybliżyła postać Ignacego Jana Paderewskiego, światowej sławy pianisty, filantropa i gorącego orędownika Niepodległej Polski nazywanego “Wirtuozem sprawy polskiej”.

 Sylwetkę twórcy Legionów Polskich , Naczelnika Odrodzonego Państwa Polskiego  marszałka Józefa Piłsudskiego zaprezentowali w wierszach i piosence uczniowie klasy II b pod kierunkiem p. Lucyny Targońskiej.

Dzięki wspaniałym „malarskim modelom ” z klasy IIIc i ich wychowawczyni p. Danucie Szuldze mogliśmy obejrzeć żywe obrazy, będące rekonstrukcją kilku  portretów wybitnego i wszechstronnego  polskiego twórcy – Stanisława Wyspiańskiego.

Postacią szczególnie zasługująca na uznanie jest  Maria Curie- Skłodowska – dwukrotna polska laureatka Nagrody Nobla. Bardzo trudnemu zadaniu przedstawienia w przystępny sposób  jej dokonań na polu nauki oraz ciekawostek z  życia uczonej  stawili czoło najmłodsi uczniowie z kl. Ib, nad którymi czuwała p. Elżbieta Pula.

Przegląd Panteonu  Wielkich Polaków  zakończyła klasa IIIb  montażem słowno-muzycznym poświęconym Papieżowi św. Janowi Pawłowi II,  który pomógł naszemu narodowi przekroczyć próg nadziei w trudnych czasach komunistycznego zniewolenia. Uczniów wspierała wychowawczyni p. Małgorzata Purgat.

Na zakończenie uroczystości nie zabrakło również piosenek i pięknych życzeń  z okazji Dnia Matki.

Koordynator projektu : pani Anna Piłat