DNI KULTURY POLSKIEJ

Projekt realizowany w ramach stulecia odzyskania niepodległosci.

 www.niepodlegla.gov.pl 

 

Inauguracja Dni Kultury Polskiej - 24 maja 2018 r.

      ,,11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie  narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata...". Te oto słowa możemy przeczytać w uchwale Sejmu ustanawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.                      

       Pragnąc uczcić tę niezwykle ważną rocznicę uczniowie Zespołu Szkół w Atenach przygotowali akademię inaugurującą Dni Kultury Polskiej. Na uroczystość, która miała miejsce dnia 24 maja 2018 r. na placu szkolnym, przybyli znamienici goście: Pan Konsul Wojciech Flera, Korespondentka Polskiego Radia w Atenach Pani Beata Kukiel-Vraila, a także przedstawiciele Rady Rodziców nauczania ramowego. Mottem imprezy były słowa polskiego polityka, wojskowego i przywódcy państwa - Józefa Piłsudskiego: ,,Trzeba, aby to, co było szaleństwem, stało się także rozumem polskim...”

       Program artystyczny został przygotowany przez młodzież z klas szóstych i siódmych pod kierunkiem Pani Beaty Panagiotopoulou i Pani Alicji Wawrzynowicz. Scenariusz oparty był na fragmentach przedstawienia pt.,,Pisk Białego Orła”, którego autorem jest Adam Szafraniec. Podczas występu uczniowie zaśpiewali między innymi piosenki pt.: ,,Kochana Polsko” , ,,Flaga”. Symboliczne otwarcie Dni Kultury Polskiej odbyło się poprzez przecięcie wstęgi przez Szanownego  Gościa Pana Konsula Wojciecha Flerę oraz Panią Dyrektor Marzannę Geisler

  Tego dnia uczniowie przygotowali również stoiska tematyczne zachęcające do czytelnictwa. Wiosenny kiermasz książki organizowany jest każdego roku podczas Dni Kultury Polskiej przez nauczycieli bibliotekarzy – p.G.Adamidu oraz p.A.Piłat. Największym zainteresowaniem cieszyło się stoisko klasy II gimnazjum, które „odwiedził sam J.Piłsudski” Przygotowanie stoisk bardzo wspierali rodzice uczniów, za co serdecznie dziękujemy.

      

Po zakończeniu części artystycznej wręczone zostały nagrody w konkursach szkolnych i ogólnopolskich. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom !

Laureaci konkursów przedmiotowych „Galileo” :

·         J.angielski : Oliwia Średniawa kl. V, Aleksandra Skok II gimnazjum, Łukasz Szymański III b gimnazjum.

·         Historia : Piotr Szymański kl.V.

Szkolny konkurs plastyczny „Inspiracje dziecięce dziełami wielkich malarzy” wygrała Klaudia Maciorowska.