Święto Wojska Polskiego

12 wrzesnia 2018 r. na zaproszenie płk Zbigniewa Rybki Atache Obrony w Ambasadzie RP w Atenach szkolny zespół taneczny pod opieka Pani Grazyny Adamidu oraz uczniowie klasy VI pod opieką Pani Jolanty Bałdos wzięli udział w uroczystości z okazji Dnia Wojska Polskiego, która miała miejsce w Klubie Oficerskim Aten. Uczniowie zaśpiewali polskie piesni patriotyczne, zespół zaprezentował  taniec ludowy. Występ został bardzo dobrze przyjety przez publiczność.

https://ateny.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/swieto_wojska_polskiego_2018